Potrebujete poradiť? Napíšte na fotomagnety24@dokidoki.cz alebo využite kontaktný formulár na stránke s kontakty.

Magnetky z Vašich fotiek

doručíme do 5 dní


Všetky materiály publikované na týchto webových stránkach sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť za obsah webu:

  • Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či typografické chyby. Môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na týchto stránkach a negarantujeme vecnú správnosť ich obsahu.
  • Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z našich alebo odkazovaných webových stránok alebo nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou niektorých služieb.
  • Neposkytujeme žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach obchodu.

Partneři