Potrebujete poradiť? Napíšte na fotomagnety24@dokidoki.cz alebo využite kontaktný formulár na stránke s kontakty.

Magnetky z Vašich fotiek

doručíme do 4 dní


Všeobecné ustanovenia:

Reklamovať a vrátiť tovar možno v prípade jeho zlej kvality, alebo ak bolo viditeľne poškodené transportom. Podmienky pre vrátenie tovaru:

 • tovar musí byť vrátený kompletný
 • tovar nesmie byť poškodený zákazníkom
 • tovar nesmie javiť známky opotrebenia a používania

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa výdajného skladu DOKI DOKI s.r.o., Ruská 45/2, 470 01 Česká Lípa, Česká republika a to zaslaním na vyššie uvedenú adresu dodávateľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený.

Reklamovať tovar nie je možné z dôvodu nepresných údajov a fotografií uvedených na internetových stránkach obchodu predávajúceho (pozri zodpovednosť za obsah webu) alebo z dôvodu nepresné farebnosti samolepky zodpovedajúce farbám na monitore (farby na monitore sú orientačné a nemožno ich považovať za presné odtiene samolepiek v prirodzenom dennom svetle). Všetok tovar je vyrábané na zákazku, rovnako tak i úprava rozmerov jednotlivých druhov tovaru je zákazkovou výrobou. Na tovar sa preto nevzťahuje 14 dennú zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy ustanovené §53 Občianskeho zákonníka.

Záruka a záručná doba výrobku:

Na naše výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov počnúc dňom výroby, záruka sa však vzťahuje len na výrobné chyby. Po uplynutí záručnej doby klesá životnosť potlače.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • nesprávnym používaním
 • nesprávnou aplikáciou
 • nesprávnym skladovaním
 • opotrebením

Uplatnenie záruky v záručnej dobe:

Uplatniť záruku na tovar možno len s daňovým dokladom a kópií objednávky po predchádzajúcom upozornení prodávajícho.

Zánik záruky:

 • vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie
 • nevhodným používaním tovaru
 • nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom
 • neodbornou aplikácií, zaobchádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • tovar bol poškodený živlami alebo zlým skladovaním

Záverečné ustanovenie:

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 9. septembra 2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Partneři